ЗА НАС

 

Станние Ненхоф

Клиничен и здравен психолог, педагог

Председател на Българската асоциация по Биофидбек

Енергийна психотерапия

Touch for Health

Brain Gym®

Езици : Български , немски , английски, руски

 

Образовани я :

1993- 1996 Университет Виена, специалност психология

1999-2001 ОБРАЗОВАНИЕ ПО КЛИНИЧНА И ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ

към Съюза на психолозите , АВСТРИЯ,

КУРСОВЕ, ЗАВЪРШЕНИ КЪМ „ Каритас “ , АВСТРИЯ :

08.10.1998 - 09.10.1998 Курс: Работа с хора със специални нужди

24.03.2000 - 25.03.2000 Курс: Работа със стари хора със специални нужди

17.10.2000 - 18.10.2000 Курс: Монтесори педагогика

КУРСОВЕ, ЗАВЪРШЕНИ КЪМ „Министерството за работа с юноши и деца“ , Виена, АВСТРИЯ :

19.05.2001 - 18.06.2001 Курс: Как да разбираме поведенческите проблеми

28.01.2003 Курс: Диагностика на деца с хиперактивност

27.03.2003 - 28.03.2003 Курс: Системна работа в семейството

29.11.2005 - 30.11.2005 Курс: Системна терапия на работното място

01.12.2005 - 02.12.2005 Курс: Агресивното поведение, причини и терапия

КУРСОВЕ, ЗАВЪРШЕНИ КЪМ „Австрийската академия по кинезиология и здраве“, АВСТРИЯ :

2006 Докосване за здраве / всички 4 нива / Т ouch for Health , част от кинезитерапията

2006 „ Brain Gym ” терапия, част от кинезитерапия

КУРСОВЕ, ЗАВЪРШЕНИ КЪМ „Виенския институт за подобряване на професионалн a т a квалификация“ , БФИ АВСТРИЯ :

2007 - 2008 Образование по O фис M ениджмент Виена, Австрия

КУРСОВЕ, ЗАВЪРШЕНИ КЪМ „Виенския център по енергийна психология“ , АВСТРИЯ :

2007 Енергийна психотерапия по Галло , САЩ, 1 и 2 ниво

Опит :

Интернационална дейност

Водене на семинари

Диагностика – Консултиране – Тренинг

Деца – групова и индивидуална работа

Възрастни – групова и индивидуална работа

Обществена работа

Опит с хора от различни култури

 

ИЗЯВИ В МЕДИИТЕ

БНТ K АНАЛ 1 „ СУТРИН “ 08.00 Uhr 25.09. 2008

TV 7“ СЛЕДОБЯД С ТВ 7 “ 14.00 Uhr 16/23.01.2009

NOVA TV „ НАУКАТА Х “ 14.30 Uhr 18.01.2009

NOVA TV 20.00 Uhr 04.06.2009

R АДИО АЛМА МАТЕР 09-10 UHR 24.02.2009

БАН – БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗАЕДНО С Д-Р ПРИЛЕР ОТ ФИРМАТА ХОГРЕФЕ, АВСТРИЯ, ВИЕНА - 20.00 23.02.2009

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БТА – СОФИЯ - ЗАЕДНО С Д-Р ПРИЛЕР ОТ ФИРМАТА ХОГРЕФЕ, АВСТРИЯ, ВИЕНА, 11.00 UHR 24.02.2009

ДОКЛАД В ТОКУДА БОЛНИЦА ЗАЕДНО С Д-Р ПРИЛЕР ОТ ФИРМАТА ХОГРЕФЕ, АВСТРИЯ, ВИЕНА 16.00 UHR 24.02.2009

 

Галина Иванова

Магистър психолог , педагог

Специалност по Авиационна медицина и психология

Квалификация за работа с деца

Курсове по Биофидбек тренинг към Българската Асоциация по Биофидбек

Специализация в Австрия

Две  години и половина практика в Биофидбек-тренинг

Езици : Български , английски, руски

 

Опит :

Интернационална дейност

Водене на семинари

Диагностика – Консултиране – Тренинг

Деца – групова и индивидуална работа

Възрастни – групова и индивидуална работа

Обществена работа

Опит с хора от различни култури

 

Опита и  положителните резултати в моята  практика при  пациенти с:

  • Аутистичен спектър,
  • Дислексия, дисграфия,
  • ДЦП, 
  • Синдром Дефицит на внимание и хиперактивност,
  • Епиподобен синдром, 
  • Тревожни и депресивни състояния , леки психични и психопатологични  отклонения,
  • Умствена и интелектуална  изостаналост,
  • Фобии